Anaeroba trådlockstätningar

Anaeroba trådlockstätningar

Anaeroba tätningsmedel är en nischkategori som inte härdar utan närvaron av metalljoner och syrebrist. När ett anaerobt tätningsmedel placeras mellan en mutter och en bult på ett metallaggregat eller mellan två tätt monterade delar, härdar de snabbt och bildar en tuff tvärbunden plast som binds väl till många metaller. Dessa unika egenskaper gör anaeroba tätningsmedel perfekt för trådlåsningsapplikationer.

At Ellsworth Adhesives Europa levererar vi ett sortiment av anaeroba gänglåsande tätningsmedel från Permabond.

Visar alla 10 resultat